Νέα
Σπίτι > Νέα > Περιεχόμενο
Κονσερβοποιημένα πορτοκάλι χυμούς κονσέρβες πρώτων υλών
- May 08, 2018 -

1. Πορτοκάλια: πρέπει να είναι φρέσκα και καλά, μέτρια σε μέγεθος, ώριμα, κανονικά σε γεύση, χωρίς σοβαρές δυσμορφίες, να στεγνώσουν και να μην προκαλέσουν σήψη από παράσιτα και μηχανήματα.


2. Λευκή ζάχαρη: Πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του GB 317.1.


3. Πρόσθετα τροφίμων: Επιτρέπεται η χρήση μεθυλοκυτταρίνης, καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης (GB 1904), κιτρικού οξέος (GB 1987) και hesperidine.


4. Συγκέντρωση ζάχαρης: Σύμφωνα με το διαθλασίμετρο όταν ανοίγεται το βάζο, ο βαθμός πρώτης ποιότητας και το προϊόν πρώτης ποιότητας είναι 14% ~ 18%, ενώ ο ειδικός βαθμός είναι 12% ~ 16%.